Zengin avize, aplik ve abajur çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.   

E l e k t r o n   M ü h e n d i s l i k   1 9 8 8   y ı l ı n d a n   g ü n ü m ü z e 
  e l e k t r i k ,   t e s i s a t ,   t  a a h h ü t   ,   y ü k s e k   g e r  i l i m ,     o r t a   g e r i l i m   i ş l e r i  z a y ı f   a k ı m   s i s t e m l e r i 

m o n t a j   v e   s a t ı ş ı   a l a n l a r ı n d a   m ü ş t e r i l e r i n e   h i z m e t   v e r m e k t e d i r .

İNDİRİMLİ FIRSAT ÜRÜNLERİ
Avize ve Sarkıt Avize Modelleri ve Fiyatları
GÜZİN KROM LUX AVİZE MODELİ ALTILI
450 TL
MAKBER KROM LUX AVİZE MODELİ - ALTILI
450 TL
EYFEL KROM LUX AVİZE MODELİ DÖRTLÜ
450 TL
MESSİ SARKIT AVİZE MODELİ DÖRTLÜ
170 TL
MESSİ SARKIT AVİZE MODELİ ÜÇLÜ
140 TL
PERÇEM SARKIT AVİZE MODELİ ÜÇLÜ
110 TL
PERÇEM SARKIT AVİZE MODELİ TEKLİ
50 TL
CEMRE SARKIT ÜÇLÜ AVİZE MODELİ
110 TL
KELEBEK SARKIT AVİZE MODELİ
100 TL
CEMRE SARKIT DÖRTLÜ AVİZE MODELİ
120 TL
WORLD CİTY SARKIT AVİZE MODELİ
100 TL
Neo Web Tasarım
© 2022 Elektron Mühendislik
TEL: 0 (262) 324 40 24 / TEL: 0 (262) 323 64 79